Fjärrvärmeledning byggs vid metrostationen i Stensvik: trafikarrangemang i omgivningen

Byggande av fjärrvärme inleds i Stensvik vid entrén från Stensviksvägen till den kommande metrostationen. Arbetet inleds under veckan som börjar den 23 september och beräknas vara färdigt senast i slutet av oktober.

Fjärrvärmeledningarna grävs under lättrafikleden i korsningen mellan Böljegången och Stensviksvägen. Körbanan för lätt trafik hålls öppen under arbetet genom att en körbro placeras över schaktet under arbetet.

Arbetet utförs av Fortums underleverantör som också ansvarar för trafikarrangemangen under arbetet.

Information:

Jour, Skanska Infra Oy: 050 402 3044
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700