Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 22.8.2019

Styrelsen sammanträdde den 22 augusti 2019. På mötet behandlades en statusrapport över ägandet av första fasen från Gräsviken till Mattby och en statusrapport över HST:s underhåll.  HST rapporterar enligt avtal till Länsimetro Oy om användningen av banan och stationerna på västmetroavsnittet och om service- och underhållsarbeten på dessa.

En statusrapport över bygget av avsnittet mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen.  Styrelsen fick också en redogörelse för hur bygget av Esbovikens station fortskrider. Projektet fortskrider enligt tidtabell och budgeten har hållit.

Konsten som ska stärka stationernas identitet och attraktivitet på avsnittet mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen. Konst i olika former blir en permanent del av stationens arkitektur på fem stationer.

Nästa möte hålls den 19 september 2019.

Mer information:
Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359
Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086
Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392