Esboviken vann den första Den säkraste byggarbetsplatsen-tävlingen 2019 – ”Säkerhetsarbetet tar aldrig slut”

Länsimetro Oy:s byggarbetsplats i Esboviken, där SRV är projektledningsentreprenör, vann den första tävlingen om säkraste byggarbetsplats 2019.

Tävlingen Den säkraste byggarbetsplatsen är Länsimetro Oy:s egen arbetssäkerhetstävling där vinnaren utses halvårsvis bland de pågående metrobyggena.

”Det är klart att ett sådant här erkännande känns bra. Man måste komma ihåg att tacka hela byggarbetsplatsen för vinsten”, säger Jonne Juutilainen på SRV som fungerar som arbetarskyddschef i entreprenaden i Esboviken.

Från och med början av 2019 har nya kriterier använts för tävlingen Den säkraste byggarbetsplatsen. Kriterierna beaktar resultaten från MVR- och TR-mätarna*, säkerhetsobservationer som lett till åtgärder, nära ögat-incidenter, olyckshändelser, miljöskador och skador på egendom.

”Det är en nyhet att säkerhetsobservationer har en betydande roll i tävlingen. Syftet med säkerhetsobservationer är att förebygga olycksfall. Observationerna leder också till åtgärder – säkerhetsobservationerna rapporteras via ett elektroniskt system och endast observationer som kvitterats som slutförda beaktas i tävlingen”, säger Länsimetro Oy:s säkerhetschef Susanna Laukkanen.

Esbovikens byggarbetsplats samlade tävlingens högsta poäng från MVR- och TR-indikatorerna. Esbovikens byggarbetsplats gjorde också flest säkerhetsobservationer som ledde till åtgärder, totalt 314 stycken.

”Inom hela SRV har vi som målsättning att minst 25 säkerhetsobservationer per månad ska göras på byggarbetsplatserna. Genom SRV medverkar vi också i Noll olycksfall-forumet vars målsättning är att inte ett enda olycksfall ska inträffa på byggarbetsplatsen fram till 2020”, säger Juutilainen.

”Det är glädjande att se att säkerhet också är en prioritet för projektledningen”, säger Laukkanen.

”Det finns emellertid alltid utrymme för förbättring – trots att vi vann upphör säkerhetsarbetet aldrig”, påpekar Juutilainen.

Även byggarbetsplatsen i Sökö klarade sig bra i tävlingen – under tävlingsperioden gjordes 263 säkerhetsobservationer och inga olyckor som ledde till personskador inträffade under granskningsperioden.

Den andra tävlingsperioden för 2019 pågår från juli till december.

*MVR-indikatorn beskriver säkerhetsaspekter som är i sin ordning och sådana som kräver förbättring. TR-indikatorn är en metod för att mäta säkerheten på husbyggen.