Expert inom konstruktionsteknik med i planeringen – erfarenhet av stora projekt

Atte Heiskanen (ingenjör, högre YH-examen) har börjat som projektingenjör i västmetroprojektet. Heiskanen arbetar i projekteringsorganisationen för Sökö station och hans uppgifter omfattar bl.a. samordning av konstruktionslösningar och olika branscher, såsom samordning av arkitektur- och byggnadskonstruktion, uppföljning och koordinering av tidtabeller i samarbete med projektledningsentreprenören.

Heiskanen har tidigare arbetat som projektledare på Sweco Rakennetekniikka Oy och bl.a. medverkat i projekten för köpcentret Redi och Olympiastadion.

”Stora projekt har mycket gemensamt, t.ex. samordningsutmaningarna. Det är också mycket information att hålla reda på och många inblandade parter”, säger Heiskanen.

För Heiskanen innebär flytten till västmetroprojektet att han får arbeta med ett snäppet större projekt.

”Jag sökte med till västmetroprojektet för att jag var redo för mer ansvar. Jag ville gå från detaljplansnivån till större helheter”, säger han.

Metrobygget intresserar också Heiskanen för att han ser metron som framtidens transportlösning.

”Av miljöskäl måste det finnas olika transportalternativ i framtiden, och de ska kunna kombineras. Man kan ofta ta sig smidigt till metrostationen exempelvis med cykel”, säger han.

Heiskanen har arbetat med projektet från och med våren 2019 och upplever att han blivit en i gänget.

”Mitt första intryck var att det finns mycket kunskap, erfarenhet och trevliga kollegor i projektet”, säger han.

Heiskanen besöker också byggarbetsplatserna regelbundet – byggnadskonstruktionen fortsätter även under bygget och planerna finslipas tillsammans med entreprenören. Dessutom ordnas planeringsmöten med konstruktörer och olika samordnings- och planeringsmöten hålls tillsammans med projektets övriga parter.

”Besöken på byggarbetsplatserna ger trevlig variation”, säger Heiskanen.