Vatten- och avloppskopplingar samt fjärrvärmearbeten inleds vid bygget av metrostationen i Stensvik

Vatten- och avloppskopplingar samt fjärrvärmearbeten inleds vid bygget av metrostationen i Stensvik under veckan som börjar den 24 juni. Samtidigt byggs kommunaltekniska linjer och grundläggning för den kommande gatan för Esbo stad. Vi bygger brand- och bruksvattenledningar, dag- och avloppsvattenledningar samt brunnar åt staden. Dessutom bygger vi en ny fjärrvärmeledning. Arbetet sker på Sjuhavsleden precis intill Stenvikstorgets entré.

På grund av vägbygget och de kommunaltekniska arbetena växer byggarbetsplatsen och vi tvingas fälla träd på området. Vi beklagar eventuella olägenheter.

Arbetet sker i regel på vardagar mellan kl. 7 och 18 och färdigställs innan utgången av oktober månad.

Mer information:
Jour, Skanska Infra Oy: 050 402 3044
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700