Esbovikens rökgasfläktar testas 5.8.2021

Rökgasfläktarna på Esbovikens metrostation testas torsdagen den 5 augusti 2021 kl. 8–16. Under testningen kan brummande ljud tidvis höras i den närmaste omgivningen. Vi beklagar eventuella olägenheter.

Rökgasfläktarna används vid bränder för att blåsa ut röken från de underjordiska utrymmena längs rökkanaler. Fläktarna finns i metrolinjens vertikala schakt samt i metrostationernas östra och västra ändar. Totalt har 15 rökgasfläktar installerats på avsnittet Mattby–Stensvik.

Mer information
Telefon till SRV Rakennus Oy, entreprenör för Esboviken: 040 623 3000 (24/7)
Västmetrons responsnummer: 050 377 3700 (mån–fre kl. 9–13)