Avvikande trafikarrangemang på Havsströmmens sida vid bygget av västmetron i Stensvik

Bygget av västmetron i Stensvik orsakar avvikande trafikarrangemang på Havsströmmens sida under veckorna 37–39. Arrangemangen beror på att vattenförsörjningsledningarna vid Sjuhavsleden ansluts till vattenledningarna och avloppen under Havsströmmens körbana.

Ena körfilen på Havsströmmens sida stängs på grund av arrangemangen. Det signalreglerade övergångsstället har också tagits ur bruk och ersatts av ett annat övergångsställe lite vid sidan om.

De tillfälliga trafikarrangemangen upphör senast i början av vecka 39. Därefter orsakas små störningar för trafiken när asfalten på körbanan och lättrafikleden lappas. Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information:

Jour, Skanska Infra Oy: 050 402 3044
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700