Dagbrytningen av arbetstunneln i Sökö har inletts

Dagbrytningen på byggarbetsplatsen i Sökö har inletts. Brytningen av den egentliga arbetstunneln under jord startar i början av februari. Vi varnar med ljudsignal för sprängning i samband med dagbrytningarna. Före sprängningarna är signalen avbruten och efter dessa är den sammanhängande.

Vi beklagar de störningar som arbetet medför.

Ytterligare information:
Byggarbetsplatsens journummer Destia Ab, tfn 040 637 5377
Arbetsledare Olli Vaaramaa, Destia Oy, tfn 050 363 8240
Västmetrons responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700