Ekologisk jordvärme används för energiproduktion i Mossbergets depå

Ett provhål för en jordvärmebrunn började borras vid västmetrons depå i Mossberget måndag 10.7. När depån är klar får den en del av sin energi från miljövänlig och kostnadseffektiv jordvärme.

”I depån behövs jordvärmen för uppvärmning av utrymmena, ekologiaspekten har med andra ord beaktats”, säger Minna Alantie, som övervakar depåns schaktningsarbete.

Genom borrningen av provhålet följer vi upp hur borrningen avancerar och hur berggrunden reagerar. I provhålet görs trt-mätningar för att utröna jordgrundens värmeledningsförmåga. I berget installeras även skyddsrör av plast som skydd för jordvärmeröret. Provhålets djup är 300 meter.

Depåns uppvärmnings- och kylsystem kommer främst att baseras på geoenergi. Du kan ta del av verksamhetsprinciperna för jordvärme bl.a. med hjälp av denna åskådliga bild.

Ytterligare information: Västmetrons responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): 050 377 3700