Utjämningsschaktning på byggplatsen vid Mossbergets metrodepå

Utjämningsschaktning för schaktbyggnaden vid Mossbergets metrodepå inleds vecka 27. Schaktningen pågår i två veckor. Vid sprängningar varnar vi med ljudsignaler. Sprängningarna sker på vardagar kl. 7–18.

Vi beklagar de störningar som schaktningen orsakar.

Ytterligare information:
Journummer till Mossbergets depås byggplats: 050 343 7233
Västmetrons responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): 050 377 3700