Det finns alltid vatten i den skandinaviska berggrunden – vatten som samlas i tunneln leds bort med dräneringsrör

Yle Uutiset rapporterade nyligen om vattenpölar på Björkholmens och Drumsö metrostationer. Att vatten sipprar in genom berget är ett helt naturligt fenomen.

”Västmetrons tunnel går genom den finska berggrunden och genom den rinner det alltid vatten. Berget formar sig efter markens rörelser och värmeutvidgning. Läckvatten förekommer i alla bergrum, särskilt i hårt skandinaviskt berg som västmetrons tunnel går genom”, säger Västmetroprojektets geologiexpert Jari Heikkilä.

I schaktningsfasen pumpas cementbruk in för att täta berget, vilket kallas för injektering. Dessutom placerar man dräneringsrör med fem meters mellanrum i tunneln för en kontrollerad avledning av eventuellt vatten som senare sipprar in från berggrunden.

Sådana dräneringsrör går från tak till golv på alla stationer och i metrotunneln. Rören leder vattnet till pumpstationer som pumpar det vidare till HRM:s nät.

HST som ansvarar för stationernas drift och underhåll installerar vid behov avdunstningskärl i taket där vattnets samlas för att sedan avdunsta.

Vattenmängden mäts genom att beräkna hur många liter vatten som läckt in under en minut längs en hundra meter lång sträcka. En normal läckvattenmängd är 5–10 liter på hundra meter. Vid behov kan berget tätas ytterligare i efterhand.