Länsimetro Oy styrelsen, beslutsresumé 20.3.2018

Västmetrons styrelse höll sitt sammanträde 20.3 Den justerade projektplanen som framlagts och godkänts av Esbo stadsfullmäktige 19.3 presenterades för styrelsen.

Nästa möte hålls den 29 mars.

Ytterligare information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086

Styrelseordförande för Länsimetro Oy, Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392