Dagbrytning inleds i Sökö vid Övergårdsgränden

Schaktningsentreprenaden vid Sökö station och bantunnlarna inleds som dagbrytning vid Övergårdsgränden kring det s.k. tekniska schaktet. Arbetet inleds den 15 februari.
Vi varnar med ljudsignal för sprängning i samband med dagbrytningarna. Före sprängningarna är signalen avbruten och efter dessa är den sammanhängande.

På Länsimetros uppföljningstjänst på webbplatsen kan man se banlinjerna samt var stationer och schakten är belägna. På tjänsten kan man även följa brytningens framskridande.
Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Skanska Infra Ab, ansvarig arbetsledare Lauri Harri, lauri.harri(at)skanska.fi, tfn 050 560 9092
Länsimetros responsnummer, må–fre kl. 9–15, tfn 050 377 3700