Testning av rökfläktar vecka 3

Rökfläktarna i västmetron testas under vecka 3. Fläktarna testas i alla schakt från Gräsviken till schaktet vid Tallbysket i Hagalund. Under testet kopplas fläkten på och används med full effekt i högst en timme. Testet utförs under vecka 3 från och med den 19 januari under vardagar mellan kl. 8 och 16. Under testet hörs från schaktet ett brummande ljud, som är kraftigare vid full effekt. Från schaktet kan också blåsa ut damm.

Tester utförs i följande schakt:
– Schaktet vid Tallbysket i Hagalund
– Schaktet vid Teknikvägen i Otnäs
– Schaktet vid Otstranden (i slutet av Betongblandargränden)
– Schaktet vid Kägelviken (intill Microsoft)
– Schaktet på Björnholm
– Schaktet på Hanaholmen
– Schaktet vid Enåsen
– Schaktet vid Kvarnberget
– Drumsöschaktet (korsningen av Norrsvängen och Drumsövägen)
– Schaktet på Sundholmen

Totalt har 32 rökfläktar installerats på sträckan Gräsviken–Mattby. Rökfläktarna blåser i nödsituationer röken i de underjordiska lokalerna ut genom schakten.

Den första etappen av metrobygget fram till Mattby öppnas för trafik den 15 augusti 2016.

Ytterligare information:
Länsimetros responsnummer, må–fre kl. 9–15, tfn 050 377 3700