Byggprojektet nu 89 procent klart

På våra byggsidor kan du följa statusen för utvalda bygg- och installationsarbeten på stationerna och banlinjen från Mattby till Stensvik med hjälp av data från vårt situationsrum, läsa om slutförda arbeten och följa hur testerna fortskrider. Ett av områdena som följs är den totala slutförandegraden, det vill säga både bygg- och testfasen, som i april kommit upp till 89 procent.

I april 2021 är den totala slutförandegraden 89 procent. Detta inkluderar samtliga pågående byggarbeten och tester på avsnittet Mattby–Stensvik. Byggfasen pågår åren 2019–2021. Byggandet av stationerna, banan och metrodepån inleddes stegvis i slutet av 2018.

Stensviks station  Foto: S. Toivola.

Den totala slutförandegraden har gått att följa på våra byggsidor (på finska) sedan september 2020. I vårt situationsrum har vi följt utvecklingen sedan byggnadsentreprenaderna inleddes. På webbplatsens har det gått att följa bygg- och installationsarbetenas status sedan mars 2020. Sedan dess har följande bygg- och installationsarbeten slutförts: matarstationer, reservkraftanläggningar, rökgasfläktar, rulltrappor, toalettmoduler, brandskjutdörrar och brandjalusier, samt inom överbyggnadsentreprenaden installationen av sliprar, räls och växlar.

Den totala slutförandegraden inkluderar förutom byggarbeten även testfasen som redan inletts på avsnittet Mattby–Stensvik med punkttester. Systemtesterna garanterar att de 52 olika system som installerats i västmetron fungerar planenligt och säkert under alla omständigheter. Systemtesterna inleds med tester av enskilda komponenter och sedan går man vidare till allt större helheter, till exempel funktioner och system, stationer, mellan stationer och hela metroinfrastrukturen. Testfaserna beskrivs i separata artiklar allteftersom testerna fortskrider.

Projektets fortskridande mäts med resultatvärdesmetoden, där delområdena viktas enligt deras värde i euro. Om exempelvis en sida av ett staket med fyra sidor som kostar 4 000 euro har slutförts är resultatets värde 1 000 euro och slutförandegraden 25 % (1000 €/4000 € x 100 % = 25 %).

100 % när samtliga entreprenader är slutförda

När slutförandegraden når 100 % innebär det att samtliga entreprenader har slutförts. En entreprenad är slutförd när entreprenören lämnar över den till beställaren, det vill säga Länsimetro Oy, och vi tar emot entreprenaden. Slutförandegraden är redan väldigt hög, närmare 90 procent, vilket beror på att merparten av byggarbetena är slutförda och det som återstår är testerna. Hur procenttalet som återstår utvecklas följs separat med driftsättningens tidtabeller.

Testerna och efterföljande myndighetsinspektioner kommer att pågå fram till 2023. Beslutet om när metrotrafiken kan inledas fattas av HRT, dvs. samkommunen Helsingforsregionens trafik. Enligt nuvarande uppskattningar kan metrotrafiken från Mattby till Stensvik komma i gång under år 2023.  Länsimetro Oy fortsätter därefter som ägare och utvecklare av det nya metroavsnittet. Länsimetro Oy har till uppgift att bygga, äga, upprätthålla och utveckla sin del av metrosystemet, banan och stationerna västerut från Gräsviken.

.