Byggprojekten fortsätter även på avsnittet Gräsviken–Mattby – två år sedan metron började gå till Esbo

Som ägare till västmetrons första fas fortsätter Länsimetro Oy att utveckla stationerna på avsnittet Gräsviken–Mattby. Den 18 november är det två år sedan västmetron startade. Men byggarbetet fortsätter även på västmetrons första fas, till exempel byggs en ny ingång västerifrån till stationen i Mattby.

Länsimetro Oy har till uppgift att bygga, äga, upprätthålla och utveckla sin del av metrosystemet, banan och stationerna västerut från Gräsviken. Avsnittet mellan Gräsviken och Mattby öppnades för trafik i november 2017. Länsimetro Oy ansvarar för infrastrukturen och säkerheten i detta avsnitt och övervakar att nödvändiga service- och underhållsarbeten utförs som planerat. HST ansvarar för service och underhåll samt för metrotrafiken.

”Som en ansvarsfull ägare vill vi kontinuerligt utveckla och förbättra passagerarupplevelsen. Målet är att vårt avsnitt av västmetron ska vara bland de säkraste i världen och att stationerna är attraktiva och ikoniska landmärken i varje område”, berättar Länsimetro Oy:s verkställande direktör Ville Saksi.

Metron har bidragit till uppkomsten av en ny stadsstruktur runt stationerna i både Helsingfors och Esbo. Efter att metrotrafiken inleddes har ett stort antal andra byggprojekt fortsatt nära stationerna. Till exempel i Hagalund pågår byggarbetet fortfarande aktivt trots att metrotrafiken redan är i gång. Ett tecken på investeringarnas omfattning är bland annat att Lähi-Tapiola satsat cirka 0,5 miljarder euro på byggnationer nära Hagalunds station. Investeringen i västmetrons första fas uppgår till cirka 1,2 miljarder euro. Andra exempel är campusområdet vid Aalto-universitets station som aldrig skulle ha blivit verklighet utan metrobeslutet samt utbyggnaden av ett köpcenter och Esbo stads servicetorg i anslutning till stationen i Mattby. Kägelvikens område utvecklas i snabb takt runt metron och den kommande Spårjokern. På Helsingforssidan utvecklas även en ny stadsdel i närheten av Björkholmens metrostation.

Den södra ingången till Hagalunds station öppnades våren 2019 och den västra ingången i Mattby kommer att öppnas i slutet av 2020. Ingången ligger i Tunnparkens område väster om shoppingcentret Iso Omena.

Dessutom ska Länsimetro Oy även öppna en ny ingång till Idrottsparkens station efter önskemål från passagerarna. En ingång som ursprungligen var planerad enbart för räddningsverket ska nu öppnas för passagerarna efter att de förändringar som krävs av myndigheterna genomförts under vintern.

I Mattby installerades skjutdörrar vid bussterminalen våren 2019 för att öka trivseln i köpcentret.

Byggandet av den andra fasen mellan Mattby och Stensvik fortskrider enligt tidtabell och budgeten har hållit. Länsimetro Oy satsar även på arkitektur och visuell profil för andra fasens stationer. Varje station kommer att få ett konstverk som framhäver stationens visuella utformning.

Mer information:
Länsimetro Oy, vd Ville Saksi, ville.saksi(at)lansimetro.fi

Finnoo asemalaituri, alustava havainne

Länsimetron tuleva Finnoon asema, jonka asemalaiturilla taiteilija Leena Nion teos ”Haavekuvia.” Teos käy vuoropuhelua vastakkaisen seinän aaltoilevien pinnanmuotojen kanssa.ksityiskohdat ovat merenrannan luonnosta ja sen halutaan kestävän useita katselukertoja. Metromatkustajalle teos luo kimmokkeen vapaaseen assosiaatioon tai haaveiluun