Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 21.11.2019

En statusrapport över bygget av avsnittet mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen. Byggarbetet på avsnittet framskrider enligt tidsplanen och kostnadskalkylen i projektplanen. Personaländringarna i byggprojektet och inom Länsimetro Oy presenterades för styrelsen.

En uppföljning av ekonomin presenterades för styrelsen. Styrelsen gav ekonomidirektören befogenhet att konkurrensutsätta och ingå avtal om finansiering på högst 100 miljoner euro som ett eller flera lån. Konkurrensutsättningen genomförs i samarbete med Esbo stad.

En plan över anslutningsparkeringarna för andra fasens avsnitt Mattby–Stensvik presenterades för styrelsen.

Verkställande direktören presenterade en kapacitetsutredning som utarbetats av specialister på HST, HRT, Länsimetro Oy och Esbo stad. Länsimetro Oy:s principer för ansvarsfull kommunikation och ägarrapportering presenterades för styrelsen.

Nästa möte hålls 19.12.

Mer information:
Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359
Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086
Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392