Byggarbeten pågår nära många stationer när metrotrafiken inleds – stor satsning på cykelparkeringar

Esbo stadsstyrelse beslutade 10.2.2020 att en del av västmetrons anslutningsparkeringar för bilar ska ersättas med välplanerade cykelparkeringar nära metrostationerna. Totalt förutspås att samtliga metrostationer i Esbo år 2030 kommer att användas av 3 100 och år 2050 av cirka 3 900 cyklister. Behovet av anslutningsparkeringar är därför mer än dubbelt så stort som för personbilar.

Möjligheten att utöka antalet cykelparkeringar har kartlagts och planeringsriktlinjer för parkeringarna har tagits fram inom Esbo stad. Länsimetro Oy kommer att bygga minst de bil- och cykelparkeringar som specificeras i projektplanen, och så långt det är möjligt förbättra kvaliteten hos och öka antalet cykelparkeringar även på de metrostationer på Esbosidan som redan är i användning.

Ilmakuva Finnoon metroaseman Finnoonsillan sisäänkäynnistä. Sisäänkäynnillä on viherkatto. Sisäänkäynnin edessä on katettuja pyöräpaikkoja.
Finnobrons ingång kommer till en början att ha 72 cykelparkeringar med tak och ytterligare 142 platser vid underfarten.

När trafiken inleds kommer området för de populära stadscyklarna inte att sträcka sig ut till de nya stationerna. Nästa avtalsperiod för stadscyklarna börjar 2026 och det är möjligt att tjänsten utökas då. Stadscyklar | esbo.fi

Byggarbeten runt stationerna påverkar trafiken

Vissa av anslutningsparkeringarna för såväl bilar som cyklar byggs först när övriga byggarbeten nära metrostationerna har slutförts inom de närmaste åren. Byggarbeten och utveckling av stationsmiljöerna påverkar även möjligheterna att öppna olika ingångar för passagerarna. Till exempel i Stensvik kommer bara en av stationens två ingångar, ingången från Stensvikstorget, att vara tillgänglig när trafiken inleds. I Finno kommer i sin tur arbeten i stationsområdet att påverka gångrutterna i flera år.

Ilmakuva Kivenlahden metroaseman Kivenlahdentorin sisäänkäynnistä.
Stensvikstorgets ingång kommer att vara tillgänglig för passagerare när metrotrafiken inleds. Stensviksvägens ingång kommer inte att vara tillgänglig när trafiken inleds på grund av andra byggprojekt i området. Ingången tas i användning när byggarbetena omkring den har slutförts.

Anslutningsparkeringarna kommer att få ett elektroniskt system som anger antalet lediga platser. Skyltar kommer att placeras längs huvudlederna: Västerleden, Sököleden och Köklaxleden.

Länsimetro Oy förbereder sig inför Esbo stads framtida utveckling genom att bygga ingångarna så att de på bästa sätt tillgodoser användarnas behov även i framtiden. Bolaget kommer att säkerställa en trygg och tillgänglig miljö för alla som rör sig i närheten av metrostationerna trots att byggarbetet fortsätter.

På Länsimetro Oy:s webbplats finns information om var ingångarna finns, om att röra sig på stationerna samt om byggarbetets tidtabell och hur arbetet fortskrider. Mer information om att röra sig i närheten av stationerna ges ut senare innan trafiken öppnas. Enligt nuvarande uppskattningar kommer det nya avsnittet att öppnas för trafik 2023. Tidtabellen klarnar allteftersom testfasen fortskrider.