Brytningsarbetena för Ängskulla station och tunnlar påbörjas

Västmetrons markbyggnadsarbeten i Ängskulla är i full gång. Brytningen av arbetstunneln, stationen, två schakt och två parallella 1,5 km långa metrotunnlar påbörjas 14.11. Entreprenaden utförs av YIT Rakennus Oy.

Brytningsarbetena inleds med en besiktning av byggnaderna i närområdet och brytning av arbetstunnelns mynning. Under hösten och vintern framskrider brytningsarbetena mot metrostationen och de egentliga bantunnlarna. Arbetstunnelns mynning bryts i sydöstra hörnet av Havsvindsvägen och Gäddviksgatan. Metrostationen bryts mellan Gäddviksgatan och Ängsgatan, söder om Havsvindsvägen.

En trafikljusreglering placeras på Gäddviksgatan vid arbetstunneln medan arbetena pågår. Via anslutningen som kommer att finnas medan arbetena pågår åker lastbilarna som transporterar sprängstenen ut på Västerleden och vidare mot Busholmen.

Arbetena vid Ängskullaobjektet genomförs i enlighet med begränsningarna som har fastställts av miljömyndigheterna. Tunnelsprängningar i objektet får genomföras från måndag till lördag kl. 7.00-22.00 och dagbrytning kl. 7.00-18.00. Andra arbeten i anslutning till brytningen utförs också och sprängsten transporteras dygnet runt. Vid transporterna försöker man att undvika tider med trängsel.

Enligt den preliminära uppskattningen avslutas entreprenaden i Ängskulla i slutet av år 2013. Brytningsarbetenas framskridande kan följas via en tjänst på vår webbplats.

Mer information

Västmetron, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi