Västmetrons första räddningsövning i Esbo torsdag 10.11

Helsingfors stads och Västra Nylands räddningsverk arrangerar en räddningsövning på arbetsplatsen för Västmetron i Otnäs, på adressen Teknikvägen 15 torsdag 10.11 kl. 12-15.

Målsättningen med räddningsövningen är att öva räddning under tunnelförhållanden och samtidigt testa det inbördes samarbetet mellan räddningsverken, Västmetron och entreprenören. Detta är den fjärde räddningsövningen på en arbetsplats för Västmetron. De tidigare övningarna har arrangerats vid Västmetrons arbetsplatser i Gräsviken, Drumsö och Björkö.

Parterna i övningen är entreprenören SRV Rakennus Oy från Otnäs, Helsingfors stads räddningsverk och Västra Nylands räddningsverk. Totalt varar övningen i cirka tre timmar. Övningen stör inte trafiken på Teknikvägen. Vid behov dirigeras trafiken på platsen. Allmänheten uppmanas att undvika onödig vistelse i närheten av övningsplatsen.

Mer information om övningen

Brandförman Clas Tallberg, Västra Nylands räddningsverk, tfn 09 8168 4294
Kommunikationschef Satu Linkola, Västmetron, tfn 046 877 3392