Brytningen vid Kaitansvägen ingång inleds

Vid Västmetrons byggarbetsplats i Kaitans inleds brytningen av Kaitansvägen ingång vecka 35.

Det är fråga om brytning ovan jord för schaktet för rulltrapporna. Buller förekommer i omgivningen. Eftersom det är fråga om brytning ovan jord meddelas det i förväg om sprängningar med en ljudsignal.

Brytningen pågår vardagar kl. 7 – 18, och fortsätter uppskattningsvis 3 – 4 veckor.

Efter brytningen inleder man vid ingången injekteringsarbeten för stationshallens grund samt framgrävning av grundplattorna. Samtidigt utförs gjutning av betong med spruta vid stationshallen.

Ytterligare information: Västmetrons responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): 050 377 3700

Dejourtelefon för Finno byggplats (24/7): 040 183 0090

Brytningen och byggarbetsplatsernas läge kan följas i följningstjänsten seuranta.lansimetro.fi