Länsimetro Oy:s styrelse, beslutssammanfattning 24.8.2017

Länsimetro Oy:s styrelse konstaterade att överlåtelsen av stationerna, schakten, spåret och de hustekniska systemen på avsnittet Gräsviken-Mattby till Helsingfors stads trafikverk sker i början av september 2017. Därefter påbörjar HST förberedande arbeten för att inleda trafiken. HST tar beslut om tidpunkten för att inleda trafiken.

Styrelsen godkände avtalet med Esbo stadsteknik om skötseln av gårdsområden och underhåll av metrons första fas på Esbosidan.

För styrelsen presenterades hur projektets andra fas Mattby-Stensvik framskrider. Schaktningsarbetena på avsnittet framskrider planenligt.

Hannu Mikola (huvudplanering, arkitektur) presenterade de arkitektoniska principerna för planeringen av Västmetron andra fas Mattby-Stensvik, hur stationerna och schakten är placerade i stadsmiljön och stationsavbildningarna.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade bolagets ekonomiska situation för styrelsen.

Nästa möte hålls den 5 september.

Ytterligare information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086

Styrelseordförande för Länsimetro Oy, Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392