Tunnlarna möttes för första gången i Västmetrons andra skede

Den första anslutningen mellan två olika tunnelbyggplatser har skapats i det andra skedet av Västmetron (Mattby–Stensvik). Tunnlarna i den kommande banlinjen mellan Finno och Kaitans har nu förenats. I Västmetrons entreprenader bryts tunnlarna på respektive byggplats samtidigt, och slutligen förenas tunnlarna vid entreprenadernas gränser.

Den historiska genomborrningen utfördes torsdag 10.8.2017 kl. 7 på morgonen.

“Tunnlarna möttes väl i båda ändarna, det handlar om några få millimeters skillnader vid tunnlarnas mynningar”, säger Aatu Airaksinen, övervakare av byggplatsen i Kaitans i Västmetroprojektet.

Innan morgonens genomborrning fanns det fortfarande cirka tre meter sten mellan tunnlarna, och ca 110 m3 sten lösgjordes per tunnel.

För närvarande har sammanlagt 88,3 procent av Västmetrons brytningsarbeten på avsnittet Mattby–Stensvik utförts.

Ytterligare information: Västmetrons responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): 050 377 3700