Brytningarna i västmetron fortsätter i närheten av Landkrabbsgränden till augusti

Arbetet med västmetrons andra skede pågår i närheten av Landkrabbsgränden 1. Fram till nu har man under Landkrabbsgränden 1 brutit det anslutningsspår som förenar Mossbergets depå med Esbovikens tunnelavsnitt.

Under vecka 23 avslutas de största brytningarna vid Mossbergets byggplats i närheten av Landkrabbsgränden. Därefter görs brytningar för depån norr om Västerleden och dessa färdigställs i oktober 2017.

Efter brytningarna i Mossberget blir det en liten paus i arbetet tills Esbovikens byggplats inleder sina brytningar för att öppna förbindelsen till depåtunnlarna. Detta arbete pågår uppskattningsvis från midsommaren till slutet av augusti.

Utöver brytningarna utförs på byggplatserna bultning och sprutgjutning av betong som tunnelförstärkningsåtgärder. Dessa arbetsskeden medför inga nämnvärda olägenheter för de boende. Dessutom sker borrningar dagtid. Schaktmassor kan lastas och bortforslas från Mossbergets byggplats längs Nöykisgatan även nattetid i enlighet med det bullertillstånd som miljöcentralen har beviljat.

I Västmetrons uppföljningstjänst kan du följa med hur brytningarna framskrider.  Redan brutna tunnlar visas med grön färg.

Mera information

Västmetrons responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): 050 377 3700

Journummer till Mossbergets depås byggplats: 050 343 7233

Journummer till Esbovikens byggplats: 040 637 5377