Banlinjen fick en egen elövervakare och Stensvik en platschef

Nya medarbetare har börjat i Västmetro-projektet: Ismo Penttinen som elövervakare för banlinjen och Michael Träskelin som platschef för Stensviks station.

Penttinen övervakar kvaliteten hos elinstallationerna på den sju kilometer långa banlinjen mellan Mattby och Stensvik. Penttinen har en lång karriär bakom sig inom olika el- och automationsprojekt; han har bl.a. arbetat i 15 års tid som planerare och projektchef vid Siemens kraftverksenhet, som enhetschef vid Empower och som projektchef inom kärnkraftverksprojektet i Lovisa samt med elövervakning vid Areva inom kraftverksprojektet i Olkiluoto.

Penttinen har även internationell erfarenhet; han har arbetat i cirka två år för Siemens AG vid kraftverksenheten i Karlsruhe och för Ackermann u. Schmitt i Steinheim i två år.

”Västmetron är ett nytt och annorlunda projekt för mig. Å andra sidan har jag även med mig min långa erfarenhet till projektet”, säger Penttinen.

”Jag hörde att atmosfären här är god och redan efter några dagar trivs jag bra. Jag gillar att vi alla arbetar tillsammans i big room, på detta sätt löper kommunikationen bättre och sammanhållningen förbättras”, lägger han till.

På sträckan Mattby–Stensvik inleds bygget av banan i juni 2018.

”Jag kom med i projektet vid precis rätt tidpunkt”, säger Penttinen med ett leende. Då byggnadsentreprenaden påbörjas kommer han i första hand att arbeta vid platskontoret för banlinjen, som byggs vid schaktet vid Sälvägen.

Ismo Penttinen

Platschefen för Stensvik har erfarenhet av byggande av motorvägar och banor

Michael Träskelin börjar som platschef i Stensvik. Platschefen ansvarar för ledningen av entreprenörens verksamhet och byggandet tillsammans med byggchefen och ser till att målen i anslutning till bl.a. stationens tidtabell, kostnader och kvalitet uppnås.

Träskelin arbetade senast för Sweco PM inom motorvägsprojekten för Forsby-Kotka och Fredrikshamn-Vaalimaa. Baninfrastruktur har blivit bekant för Träskelin vid grundrenoveringen av bangården i Ilmala. Tidigare arbetade Träskelin på Lemminkäinen Infra Oy (idag YIT Infra Oy) och deltog i bygget av Botniabanan till Sverige.

”Det är roligt att igen vara med i ett stort och långsiktigt projekt. Västmetron är ett unikt, stort och betydande projekt. Jag kommer inte nödvändigtvis att arbeta med ett lika betydande projekt flera gånger under min karriär”, säger Träskelin.

Träskelin är även entusiastisk över att arbeta i big room.

”Då organisationen är så här stor är det viktigt att vi finns under samma tak och att konceptet fungerar som helhet. Det verkar riktigt bra redan efter ett par dagar”, säger Träskelin.

Michael Träskelin