Byggandet av teknikschakt vid Övergårdsgränden har inletts

Byggandet av ett teknikschakt vid Övergårdsgränden har börjat vid västmetrons station i Sökö. Schaktet fungerar som rökevakuerings-, tryckutjämnings- och ventilationsschakt i den färdiga metron.

Byggandet av schaktet har inletts med grävning av grundplattor samt bergborrning och -bultning. Nästa steg är betongkonstruktionsarbeten och därefter utförs stålkonstruktionsarbeten inuti schaktet. Slutligen utförs takarbeten och fasadbeklädnad.

Arrangemangen på byggplatsen orsakar avstängning av den södra lättrafikleden vid Övergårdsgränden. Den ersättande rutten går längs den norra sidan vid Övergårdsgränden (se karta). Arbetet kring schaktet och trafikarrangemangen pågår fram till slutet av juli 2021.

På vardagar från måndag till fredag utförs arbeten mellan klockan 7 och 18.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information:

TYL YIT-ARE-journummer (24/7): 040 829 7938
Västmetrons journummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700