Schakt för brandgaser och utrymningsvägar byggs för västmetrons andra fas – elementleveranser pågår under våren

Bygget av västmetrons banlinje inkluderar förutom tunneln även sju tekniska schakt som används för ventilation, brandgasventilation och tryckutjämning. Dessa schakt fungerar i nödfall även som utrymningsvägar.

Byggandet av schakten förutsätter elementleveranser till byggplatserna. Under installationsfasen kommer trappelement, avsatser, pelare och väggelement för totalt åtta våningar att installeras i schakten.

Elementleveranserna innebär ökad trafik i närheten av schakten: betongbilar kommer att leverera massa för gjutningarna 1–2 gånger i veckan. Lyftkranar används på vardagar främst utanför tiden 7–15 och i övrigt består byggplatstrafiken av person- och paketbilar.

Efter att elementen har installerats fortsätter arbetet med byggnation ovan jord. Arbetstiden vid schakten är måndag–fredag kl. 7–18.

Elementleveranserna har redan kommit i gång vid följande schakt: Sälvägen, Sököleden, Lärarvägen och Dyningsvägen, och inleds i april–maj även på Finnviksvägen, Rilaxvägen och Köklaxleden.

Uppskattad installationstidtabell för schaktelementen:

Januari–juli 2019 Sälvägens schakt
Januari–augusti 2019 Sököledens schakt
Mars–juni 2019 Lärarvägens schakt
Mars–juli 2019 Dyningsvägens schakt
April–oktober 2019 Finnviksvägens schakt
April–september 2019 Rilaxvägens schakt
Maj–december 2019 Köklaxledens schakt

Mer information: Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15):050 377 3700