Tillfälliga ändringar av gång- och cykelvägarna på Sälvägen 14–19.5.2020

Tillfälliga ändringar påverkar gång- och cykelvägarna på Sälvägen 14–19.5.2020. De tillfälliga ruttändringarna beror på att dagvattenledningarna från västmetrons schakt på Sälvägen ansluts till HRM:s nät. Fotgängare och cyklister leds om till en annan rutt under tiden.

Vi beklagar eventuella olägenheter arbetet orsakar för fotgängare och cyklister.

Mer information

27/7-journummer till banlinjens entreprenör GRK Infra Oy: 050 516 7606

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700