Smygtitt på metrobygget: hissinstallation pågår på flera byggarbetsplatser

Hissar är en välbekant syn på metrostationer och spelar en viktig roll för stationernas tillgänglighet. Västmetrons avsnitt mellan Mattby och Stensvik får totalt 32 hissar. Den första hissen levererades i slutet av januari till Kaitans och kommer snart att vara klar för användning. Installationsarbeten pågår för närvarande förutom i Kaitans även på stationerna Finno och Sökö. Hissarna transporteras till byggarbetsplatserna under sommaren och hösten. Installationsarbetet fortsätter fram till första halvåret 2021. Hissleverantören till västmetrons avsnitt Mattby–Stensvik är KONE Hissit Oy.

På Sökö metrostation byggs exempelvis nu en hissgrupp med fyra hissar vid Sökötorgets ingång. Stationen kommer att ha totalt tio hissar: sex vid Sökötorgets ingång, två snedhissar vid Övergårdsvägens ingång och två hissar i Övergårdsvägens ända av metroplattformen, som går mellan plattformen och ett mellanplan. Vid Sökötorgets ingång finns fyra hissar bredvid varandra och vid Övergårdsvägens ingång finns förutom hissar även rulltrappor.

Hissarna utgör en av 30 sidoentreprenader längs banlinjen. Merparten av sidoentreprenaderna hänger ihop med metrons säkerhet, exempelvis reservkraftaggregat, rökgasfläktar, kameraövervakning, brandlarmsystem och nödutropssystem.

hissikuilu
Sökötorgets hisschakt före installationsarbetet påbörjades. Lyfthöjden för hissen som installeras i detta schakt är 45,2 meter. Hissen och tillhörande utrustning transporteras till schaktets nedre del via tunneln. Hissen installeras nedifrån och uppåt. 
Ihmisiä lippulaivassa, jossa on neljän hissin ryhmä hissejä.
Vid Sökötorgets ingång finns fyra hissar bredvid varandra. Illustration av hur Sökötorgets biljettentré kommer att se ut.