Sågarbeten i underhållstunneln i Mattby 29 – 30.11.2018

I Mattby i underhållstunneln utförs sågning av betonggolv 29 – 30.11 kl. 9 – 15 i båda rökutdrivningsschakten. Arbetena har att göra med byggandet av område Tunnparken.

Ljud av sågandet kan höras uppe på plattformen och ledas via rökutdrivningsschakten till närliggande fastigheter.

Vi beklagar olägenheter på grund av byggandet.

Ytterligare uppgifter:

Perttu Tavia, projektledare, projekt Västmetron: 050 3785164, perttu.tavia@lansimetro.fi