Fasen med samprovsdrifter fortsätter

De samprovsdriftstester som ska genomföras på samtliga stationer för att säkerställa säkerheten har inletts vid Aalto-universitetets station. Samprovsdriften av elstörningstester vid stationen gick planenligt, men vid testerna i anslutning till eldsvådor upptäcktes fel i utrustningens funktion och styrning.

Genom samprovsdriften säkerställs metrons säkerhet och att samtliga 52 olika system fungerar tillsammans. Trots att varje system redan har testats separat, är det först då samtliga system används samtidigt i särskilda situationer som man ser om stationen har den beredskap som krävs.

– Resultaten av samprovsdriften vid Aalto-universitetets station visade att det behövs mer tid än beräknat för fasen med samprovsdrift. De brister och fel som upptäcktes vid testerna ska genast börja åtgärdas. Samprovsdriften av eldsvådesituationer på stationen ska genast göras på nytt då felen åtgärdats, säger Matti Kokkinen, vd för Länsimetro Oy.

Den tidigare bedömningen om att förutsättningarna för att inleda trafiken i januari 2017 uppfylls inte. En förutsättning för att tidsschemat ska hålla är att samprovsdriftstesterna för tre stationer har genomförts framgångsrikt. Vid samprovsdriften testas samtliga system, bland annat att fastighetsövervakning, säkerhetsautomatik, elmatningsövervakning, passerkontroll, brandsläckningssystem, reservkraft och rökfläktar fungerar i olika särskilda situationer. Särskilda situationer är bland annat eldsvåda, elstörning eller fel i dataöverföringsutrustning. Samtidigt kontrolleras att systemen efter en särskild situation återställs till normalt läge.

– Det är mycket beklagligt att drifttagningen av metron har skjutits fram från den tidigare uppskattningen. Det sju år långa arbetet är nu på målrakan. Vi söker lösningar för att dröjsmålet ska bli så kort som möjligt utan att ge avkall på metrons funktion och säkerhet, säger Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Ab.

Esbo och Helsingfors räddningsverk godkänner säkerhetssystemens funktion utifrån testerna, och därefter kan städernas byggnadstillsynsmyndigheter godkänna idrifttagningen av stationerna och bantunnlarna. HST granskar att metrotrafikens bantekniska säkerhetssystem med tillhörande signal- och detektoranordningar fungerar. HRT beslutar när passagerartrafiken ska inledas och när det är dags att övergå till systemet med anslutningsbussar.
Ytterligare information:

Länsimetro Ab, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558
Styrelseordförande för Länsimetro Ab Olli Isotalo, tfn 050 593 3359