Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 16.5.2019

Styrelsen sammanträdde den 16 maj 2019. En status- och riskrapport över byggandet av andra fasens avsnitt Mattby–Stensvik presenterades för styrelsen. Projektet fortskrider enligt tidtabell och budgeten har hållit. Principerna för kvalitetskontrollen och organisationen för andra fasens projektorganisation presenterades för styrelsen. Kvalitetskontrollens mål är att uppfylla de funktionella krav och förväntningar som ställts på metrostationerna, -banan, systemen och depån som byggs.

På mötet behandlades även en statusrapport över service och underhåll av första fasens avsnitt Gräsviken–Mattby. HST är operatör för metrotrafiken och rapporterar enligt överenskommelse till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning samt relaterade service- och underhållsarbeten.

Styrelsens sammansättning har fastställts på bolagsstämman den 6 maj 2019.

Styrelsemedlemmarna är:
Olli Isotalo, Olli Isotalo, teknisk direktör i Esbo, styrelseordförande
Kari Pudas, områdesbyggchef, stadskansliet i Helsingfors, vice styrelseordförande
Jyrki Kasvi, stadsfullmäktigeledamot i Esbo (gröna)
Kimmo Oila, stadsfullmäktigeledamot i Esbo (saml.)
Hannele Kerola, Esbo, (SDP)
Ari Konttas, finansieringschef, koncernförvaltningen, Esbo stad

Styrelsens sekreterare:
Timo Kuismin, chefsjurist, Esbo stad

Nästa möte hålls den 13 juni 2019.

Mer information:
Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359
Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086
Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392