Rökgasfläktar testas vecka 20

Rökgasfläktarna på avsnittet Mattby–Stensvik testas 17–21.5.2021. Under testerna kan ett surrande ljud tidvis höras i den närmaste omgivningen.

Prestandatestning av rökgasfläktar pågår vecka 20 enligt följande:

  • måndagen 17.5.2021 kl. 8–15 på Kaitans station samt vid Sälvägens och Rilaxvägens schakt
  • tisdagen 18.5 kl. 8–15 på Sökö station och vid Lärarvägens schakt
  • onsdagen 19.5 kl. 8–12 på Finno station och kl. 12–15 vid Köklaxledens schakt
  • torsdagen 20.5 kl. 8–15 i Esboviken och vid Dyningsvägens schakt
  • fredagen 21.5 kl. 8–12 i Stensvik.

Under testerna kan ett surrande ljud tidvis höras från västmetrons stationer och schakt. Vi beklagar eventuella störningar som ljudet orsakar.

Rökgasfläktarna används vid bränder för att blåsa ut röken från de underjordiska utrymmena längs rökkanaler. Rökgasfläktar finns i metrolinjens vertikala schakt samt i metrostationernas östra och västra ändar. Totalt har 15 rökgasfläktar installerats på avsnittet Mattby–Stensvik.

Mer information
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13) 050 377 3700