Räddningsövning vid schaktningsarbetsplatsen i Mattby torsdag 25.4.

Helsingfors stads och Västra Nylands räddningsverk arrangerar en räddningsövning på schaktningsarbetsplatsen för Västmetron i Mattby torsdagen 25.4.2013 kl. 13-16. Man övar brandsläckning och personräddning på arbetsplatsen under krävande förhållanden som råder i tunneln under schaktningen.

Parterna i övningen är Mattbys brytningsentreprenör Strabag Oy, Västra Nylands räddningsverk och Helsingfors stads räddningsverk. Totalt varar övningen i cirka tre timmar. Basen för övningen kommer att finnas på adressen Finnviksvägen 7.

Övningen stör inte trafiken på området. Vid behov dirigeras trafiken på platsen. Allmänheten uppmanas att undvika onödig vistelse i närheten av övningsplatsen.

Mer information om övningen

Brandmästare Clas Tallberg, Västra Nylands räddningsverk, tfn (09) 8168 4294
Informationschef Satu Linkola, Västmetron, tfn 046 877 3392