Räddningsövning vid schaktningsarbetsplatsen i Björnholm tisdagen 23.4.

Helsingfors stads och Västra Nylands räddningsverk arrangerar en räddningsövning på schaktningsarbetsplatsen för Västmetron i Björnholm tisdagen 23.4.2013 kl. 13-16. Man övar brandsläckning och personräddning på arbetsplatsen under krävande förhållanden som råder i tunneln under schaktningen.

De som deltar i övningen är områdets brytningsentreprenör konsortiet Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, Helsingfors räddningsverk och Västra Nylands räddningsverk. Totalt varar övningen i cirka tre timmar. Basen för övningen kommer att finnas på adressen Björnholmsgården 3.

Övningen stör inte trafiken på området. Vid behov dirigeras trafiken på platsen. Allmänheten uppmanas att undvika onödig vistelse i närheten av övningsplatsen.

Mer information om övningen

Brandmästare Jani Pitkänen, Helsingfors räddningsverk, tfn 050 433 6905
Brandmästare Heikki Kervinen, Västra Nylands räddningsverk, tfn 050 541 8162
Kommunikationschef Satu Linkola, Västmetron, tfn 046 877 3392