Räddningsövning vid schaktningsarbetsplatsen i Idrottsparken torsdagen 18.4.

Helsingfors stads och Västra Nylands räddningsverk arrangerar en räddningsövning på schaktningsarbetsplatsen för Västmetron i Idrottsparken torsdagen 18.4. kl. 13-16. Man övar brandsläckning och personräddning på arbetsplatsen under förhållanden som råder i tunneln under schaktningen.

Parterna i övningen är Idrottsparkens entreprenör Lemminkäinen Infra Oy, Västra Nylands räddningsverk och Helsingfors stads räddningsverk. Totalt varar övningen i cirka tre timmar.

Som bas för övningen fungerar Lemminkäinen Infra Oy:s arbetsplatskontor på adressen Björkmankansvägen 1.
Övningen stör inte trafiken på området. Vid behov dirigeras trafiken på platsen.

Allmänheten uppmanas att undvika onödig vistelse i närheten av övningsplatsen.

Mer information om övningen

Brandchef Heikki Kervinen, Västra Nylands räddningsverk, tfn (09) 8162 6890
Informationschef Satu Linkola, Västmetron, tfn 046 877 3392