Räddningsövning på byggarbetsplatsen för Västmetron i Gräsviken tisdagen 16.4

Helsingfors stads och Västra Nylands räddningsverk arrangerar en räddningsövning på byggarbetsplatsen för Västmetron på bandelen Gräsviken-Drumsö tisdagen 16.4 kl. 13-16. Man övar brandsläckning och personräddning i metrotunneln under förhållanden som råder i tunneln under byggtiden.

Parterna i övningen är byggentreprenören för banlinjen Gräsviken-Drumsö Skanska Infra Oy, Helsingfors stads räddningsverk och Västra Nylands räddningsverk. Totalt varar övningen i cirka tre timmar. Som bas för övningen fungerar arbetsplatskontoret på adressen Sundholmsgatan 7.

Övningen stör inte trafiken på området. Vid behov dirigeras trafiken på platsen. Allmänheten uppmanas att undvika onödig vistelse i närheten av övningsplatsen.

Mer information om övningen

Brandmästare Jani Pitkänen, Helsingfors räddningsverk, tfn 050 433 6905
Kommunikationschef Satu Linkola, Västmetron, tfn 046 877 3392