Ändrade tider för brytningsarbeten på metroarbetsplatsen i Ängskulla – sprängningsarbeten på lördaga

YIT håller på med brytning för metrostationen i Ängskulla och två parallella metrotunnlar.

Enligt ett beslut av Nylands närings-, trafik- och miljöcentral tillåts borrning under veckoslut och sprängning i tunneln på vardagar från måndag till fredag kl. 7.00-22.00 och dessutom på lördagar kl. 7.00-22.00. Dock undviks sprängning på lördagar kl. 7.00-9.00.

Sprängning på lördagar påbörjas 6.4.2013. Sprängningarna på lördagar gör att arbetet framskrider snabbare. Beroende av hur brytningsarbetenas olika arbetsfaser avlöper behöver man inte nödvändigtvis spränga varje lördag.

Brytningsarbetena i Ängskulla fortsätter till slutet av år 2013. Västmetron ska vara färdig år 2015.

Mer information

Arbetsplatsens jourtelefon 050 539 9927
Västmetrons responstelefon 050 377 3700 vardagar må-fr 9-15