Övervakare av byggnadstekniska arbeten jobbar både på kontoret och i tunneln

Byggmästare Sami Toivola har börjat som övervakare av byggnadstekniska arbeten på Länsimetro Oy:s station i Stensvik. Övervakarens uppgifter omfattar bl.a. granskning av armeringar och olika installationer samt övervakning och godkännande av modelleringar. Toivola deltar även i olika möten med anknytning till bl.a. entreprenadens anskaffningar, byggnationer, tidtabeller och kostnader.

”Förutom på kontoret finns jag också dagligen på byggarbetsplatsen”, säger Toivola som hunnit arbeta i Stensvik i en månads tid.

Toivola har lång erfarenhet av byggnation, senast på AKR Betoni Oy. Han har även arbetat på SRV, Lemminkäinen och Consti Julkisivu Oy. Han har samlat erfarenhet inom såväl bostads- och industribyggbyggnation som renovering.

”När jag fick tillfälle att delta i metroprojektet blev jag genast intresserad av dess storlek och långvarighet. Jag bor också själv längs metrons andra fas som nu är under uppbyggnad”, säger Toivola.

För tillfället pågår stomarbete i Stensvik, vilket inbegriper mycket betongbyggnation. Toivola har Finska Betongföreningens behörighet i exceptionellt krävande betongbyggnation, vilket kommer till nytta i övervakningen av metrons stomarbeten. Dessutom har de hustekniska arbetena redan inletts i stationens källarvåning.

”El- och VVS-arbetena har egna övervakare, men vi samarbetar naturligtvis mycket”, säger Toivola.