Landskapsanläggning vid Sököledens byggplatsområde 15.3–31.5.2021

Anläggningsarbeten kommer att pågå från den 15 mars fram till slutet av maj vid byggplatsen för Sökö metrostation på Sököleden. Miljön i byggplatsområdet restaureras och landskapsarbeten utförs i enlighet med miljöplanen. Sököleden kommer att få en gång- och cykelled med belysning. Samtidigt kommer byggstängslet att avlägsnas och ett nytt gallerstängsel att byggas runt området.

På Sököledens byggplats finns en servicetunnel och ett utrymningsschakt som byggarbetarna använder för att komma till byggplatsen under byggprojektet. När metron blir klar kommer Sököledens servicetunnel att nyttjas sporadiskt i samband med underhållsarbeten på Sökö station. Utrymningsschaktet behövs för metrons säkerhet. Via schaktet kan passagerarna ta sig ut ur metrotunneln i händelse av en nödsituation. Metroavsnittet Mattby–Stensvik har nio utrymningsschakt.

Ilmakuva Soukanväylän metrotyömaasta.

Mer information

24/7-journummer till entreprenören i Sökö, byggkonsortiet YIT-ARE: 040 628 8161
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700