Konst i olika former till fem nya stationer – fem olika verk som passar stationens identitet

Konst i olika former blir en permanent del av stationens arkitektur på alla andra fasens västmetrostationer. Konstens syfte är att göra stationerna mer tilldragande, trivsamma och karakteristiska. 

Konstverken representerar olika konstformer – stationerna pryds av ljus, ljud, målningar och skulpturer. Verket ska också passa in i stationens arkitektur och vara lätt att underhålla. Konsten gör stationerna mer trivsamma men har också ett praktiskt syfte i stationsplaneringen – den gör det lättare att navigera i metron och hjälper resenärerna att skilja mellan stationerna.

Konstvalen gjordes av en arbetsgrupp som består av Pilvi Kalhama på Esbo moderna konstmuseum EMMA, kulturdirektör Susanna Tommila på Esbo stads resultatenhet för kultur, stationernas huvudkonstruktörer och arkitektplanerare Arttu Suomalainen (PES-Architects), Petteri Littu och Juho Grönholm (ALA-Architects), huvudarkitekt Hannu Mikola, Västmetrons planeringschef Mikko Piitulainen, vd Ville Saksi och kommunikationsdirektör Satu Linkola. Bildkonstnären Jaakko Niemelä fungerar som konstsamordnare i projektet.

”Tio tusentals människor använder metron varje dag. Allt fler resenärer tar också metron till Esbo. Metrostationen är vårt visitkort utåt och gör vardagen trivsammare. Konst är en viktig faktor som bidrar till stationernas dragningskraft och trivsel”, säger kulturdirektör Susanna Tommila på Esbo stad.

Konstnärerna, arkitekterna och entreprenörerna samarbetar för att uppföra verken på stationerna i samband med stationsbygget. Verken finansieras genom konstreserven och projektets totalbudget. Den integrerade konsten ersätter på sina håll andra konstruktioner i stationen såsom delar på plattformsväggarna. Den beräknade kostnaden för verken uppgår till cirka 1,2 miljoner euro.

”För närvarande planeras det praktiska uppförandet av verken på stationerna. Det känns fint att få medverka i ett konstprojekt där konst är en så integrerad del av stationens uppbyggnad och arkitektur”, säger projektets konstsamordnare Jaakko Niemelä. 

Verken placeras i regel vid plattformarna där de också kan ses från metrotågen.

”Vi tyckte att det var viktigt att visa upp olika konstformer på andra fasens stationer och efterfrågade nyskapande idéer från alla konstnärer. Samtidigt representerar verken konstnärernas övriga produktion på ett intressant sätt. Det känns fint att man velat ge konst en så betydande roll i västmetrons andra fas”, säger EMMAs museichef Pilvi Kalhama.

Stationernas konstnärer och verk:  

Finno: Leena Nio; figurativt verk ”Haavekuvia” (Drömbilder)

 • Verket består av bilder i två lager på plattformsväggen.  Det övre lagret har cirka trettio olika bildkvadrater vars laserskurna öppningar visar upp de klara färgerna på den bakre glidmålningen.
 • I varje kvadrat har ett bildtema skurits ut genom laser- eller vattenskärning i aluminiumskiva, bildtemat påminner om ett tecken eller en emoji. Två skivor har ställts ovanpå varandra.
 • Detaljerna skildrar naturen vid havsstranden.
 • Verket för en dialog med de vågliknande ytformerna på den motsatta väggen och ger metroresenären en impuls till fria associationer eller drömbilder.

Kaitans: Antti Tanttu, figurativt verk ”Juurtuminen” (Rotfäste)

 • Verket skapas på plattformsväggarna genom antingen laser- eller vattenskärning, materialet är 5 mm aluminiumskiva.
 • Det grafiska verket skildrar ett nätverk av rötter som löper längs nästan hela plattformsområdet.
 • Rötterna syftar på känslan av att rota sig och finna sig tillrätta i bostadsmiljön.
 • Rotandet sker inte genast; det behövs tid, livsupplevelser och medmänniskor.

Sökö: Taneli Rautiainen, konstverket ”Sfäärit” (Sfärer)

 • Verket består av fyra olika element (sfärer) som återses vertikalt i metrostationens olika delar från plattformsområdet till biljetthallen.
 • Verket skapas med hjälp av ljus och konstruktioner av metallskivor som påminner om bergsskärningar.
 • Sfärerna skildrar bergsskärningar, molntäcken, stjärnfall och stjärnbilder.

Esboviken: Hans Rosenström, ljus- och ljudverk ”Varjot veden pinnalla” (Skuggor vid vattenytan)

 • Ljud- och ljusverket kan upplevas på plattformens mittenparti.
 • I taket vid plattformens mitt projiceras ett ljusmönster som rör sig långsamt och påminner om ett ljus som reflekteras genom vattenytan.
 • Verkets stämning är lugn och meditativ.
 • Verkets ljus och ljud ändras och byter plats och form under dagen.

Stensvik; Kalle Mustonen, skulptur ”Kulkijat” (Löparna)

 • Verket består av två humoristiska träfigurer som springer på metroplattformen.
 • Figurerna är cirka två respektive tre meter höga.
 • Stensvik är en slutstation och skulpturen är ett ikoniskt landmärke på stationen.
 • En namntävling kommer att ordnas för figurerna i Kalle Mustonens verk.

Illustrationer och beskrivningar av konsten finns på västmetrons webbplats: www.länsimetro.fi/asemat/asemataide 

Presentationsvide om konsten

Mer information:

Konstnärernas kontaktuppgifter: 

Leena Nio, tfn 050 373 8793 leena(at)leenanio.com
Antti Tanttu, tfn 0400 420 343 antti.tanttu(at)iki.fi
Taneli Rautiainen, tfn  040 765 5150 taneli.rautiainen(at)hotmail.com
Hans Rosenström, tfn 0400 543 823 hans.rosenstrom(at)gmail.com
Kalle Mustonen, tfn 040 704 0630 taneli.rautiainen(at)hotmail.com

Museichef Pilvi Kalhama, Esbo moderna konstmuseum EMMA, tfn 040 533 4070, pilvi.kalhama(at)emmamuseum.fi

Kulturdirektör Susanna Tommila, Esbo stad, tfn 043 8255074, susanna.tommila(at)espoo.fi

Bildkonstnär, västmetroprojektets konstsamordnare Jaakko Niemelä, tfn 050 598 4201, jaakko.niemela(at)nic.fi

Verkställande direktör för Länsimetro Oy Ville Saksi, tfn 040 823 2086, ville.saksi(at)lansimetro.fi

Länsimetro Oy:s kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392, satu.linkola(at)lansimetro.fi