Buller från sågningsarbeten i Mattby servicetunnel 26.3–5.4.2019

Diamantsågning pågår i Mattby servicetunnel under tiden 26.3–5.4.2019. Arbetet ingår i byggandet av området kring Tunnparken.

Arbetet inleds tisdagen 26.3 och pågår dagligen kl. 7–16. Det är möjligt att sågljudet hörs på metroplattformen.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information:

Mikko Raisio, byggplatschef, YIT: 050 330 5503, mikko.raisio(at)yit.fi

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700