Destia bygger Västmetrons metrotunnel mellan Drumsö och Kägeludden

Destia vann byggentreprenaden för tunnelsträckan mellan Drumsö och Kägeludden. Avtalet undertecknades idag. Värdet på entreprenaden uppgår till 16,8 miljoner euro. I entreprenaden ingår de byggtekniska arbetena för den cirka fyra kilometer långa metrotunneln samt byggarbeten för fem vertikala schakt inklusive byggnaderna ovan jord.

Destia påbörjar byggverksamheten i takt med att brytnings¬entreprenaderna i området avslutas. Av Västmetrons metrotunnlar har brutits närmare 82 procent, dvs. 22,8 meter.

– Det finns tunnelförbindelse från Enåsen i Drumsö till Tallbysket i Hagalund. På Helsingforssidan återstår endast brytning av ett par hundra meter metrotunnel. Brytningen från Mattby i Esbo befinner sig vid kurvan på Fjärdingsvägen och från Ängskullasidan befinner man sig nedanför Ängskulla affärscentrum. Brytningsarbeten pågår också i Hagalund, Idrottsparken och Tomtekulla, berättar Matti Kokkinen, verkställande direktör för Västmetro Ab.

Brytningen för Västmetron fortsätter till slutet av år 2013, men byggarbeten har redan påbörjats vid Drumsö station och på banlinjen Gräsviken-Drumsö. Dessa entreprenader vanns av Skanska Infra Oy. Under detta år väljs också entreprenörer för de övriga stationerna och banlinjesträckorna.

Mer information

Matti Kokkinen, verkställande direktör, Västmetro Ab, tfn 050 347 1558

Västmetro Ab är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga västmetron från Gräsviken till Mattby. Bolaget grundades år 2007. Västmetrons kontor ligger i Hagalund, Esbo.