Ulla Valtonen har utnämnts till projektchef för Länsimetro

Ingenjör Ulla Valtonen har utnämnts till projektchef för Länsimetro Oy. Hon ansvarar särskilt för planeringsledningen och samordningen av metron på avsnittet Mattby–Stensvik samt för utvecklingsarbetet som hänför sig till den elektroniska serviceboken.

Ulla var tidigare ansvarig projektchef för planeringsledningen vid Länsimetro-projektet samt ansvarig planeringssamordningschef för ban- och byggnadsplaneringen av Centrumslingan, då anställd hos Sweco PM Oy.

Den första etappen av metrobygget, från Gräsviken till Mattby, öppnas för trafik i augusti 2016. I slutet av hösten 2014 inleddes byggandet av den andra etappen, från Mattby till Stensvik. Det andra avsnittet blir klart 2020.

Ytterligare information:
Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn. 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi