Brytningen av metrodepån vid Mossberget inleds

Brytningen av den underjordiska arbetstunneln till metrodepån i Mossberget har slutförts. Konsortiet Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Konevuori Oy, Aro-Systems Oy) fortsätter med byggandet av depån. Konsortiet planerar, bryter och bygger depån färdig (placering: se kartan).

Brytningsentreprenören för depån är Kalliorakennus-Yhtiöt Oy. Brytningsarbetet inleds i juni 2016 och slutförs 2017. De byggnadstekniska arbetena färdigställs 2020.

Arbetstiderna på platsen har fastställts av Miljöcentralen:
Markbyggnadsarbeten och dagbrytning
• må-fr 7–18 (om det inte orsakar störningar för invånarna även 18–22, lö 9–18)
Tunnelbrytning (injekteringsborrning, borrning, bergrensning)
• må–fr 7–18 (om det inte orsakar störningar för invånarna även 18–7 samt veckoslut och söckenhelger)
Sprängningar i tunneln
• må–fr 7–22 och lö 9–18
Lastning och bortforsling av schaktmassor
• må–fr 7–22 samt veckoslut 9–22 (om det inte orsakar störningar för invånarna även må–fr 22–7 samt veckoslut och söckenhelger)

Den 2 juni kl. 18.00 ordnas ett infomöte för invånarna på Länsimetros kontor i Hagalund, Tapiotorget 3 A, där information ges om projektet, byggplatsarrangemangen och brytningen.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Byggarbetsplatsens journummer Kalliorakennus Oy, tfn 050 343 7233
Arbetsplatschef Juha Selin, juha.selin(at)kalliorakennus.com
Länsimetros responsnummer, må–fr kl. 9–15, tfn 050 377 3700