Byggandet av metron mellan Mattby och Stensvik inleds

Esbo stadsfullmäktige beslöt på sitt möte 29.9.2014 ställa stadens proprieborgen för de lån med vilka Esbo finansierar sin betalningsandel i byggandet av västmetron mellan Mattby och Stensvik. Samtidigt beslöt man att Västmetro Ab svarar för byggandet.

Arbetet inleds med brytningarna av en arbetstunnel vid Finno station och en arbetstunnel vid Mossbergets depå i månadsskiftet oktober-november 2014. I Stensvik och Esboviken inleds arbetet i november och i Sökö och Kaitans i december. Det sju kilometer långa metroavsnittet mellan Mattby och Stensvik får fem nya stationer; Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. Dessutom byggs en underjordisk metrodepå i Mossberget.

Metron från Mattby till Stensvik blir klar tidigast 2020. Det pågående arbetet med byggandet av avsnittet från Gräsviken till Mattby blir klart i slutet av 2015 och öppnas för trafik hösten 2016.

Vi ordnar ett informationsmöte för invånarna i Sökö skola (Sökögränden 5) tisdagen den 7 oktober kl. 18.00 och i Kaitans skola (Ivisnäsvägen 1) torsdagen den 9 oktober kl. 18.00. Då informerar vi om tidtabellen för hela projektet, dess arbetsskeden och hur det framskrider. Dessutom ordnar vi vid varje station och i närheten av Mossbergets depå separata informationsmöten för invånarna när brytningarna inleds.

Webbplatsen för avsnittet Mattby-Stensvik finns tills vidare på www.lansimetronjatke.fi och kommer senare att flyttas till www.lansimetro.fi.

Ytterligare information:
Västmetro Ab, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi

Västmetro Ab är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga Västmetron. Målet är att slutföra byggandet av avsnittet Gräsviken-Mattby i slutet av 2015. Byggandet av avsnittet Mattby-Stensvik inleds hösten 2014. Avsnittet blir klart tidigast 2020.