Brytningsarbetet vid Stensviks metrostation och bantunnel inleds

Entreprenaden med Stensviks metrostation och bantunnel inleds snart. Brytningsentreprenören för stationen och bantunneln är Kalliorakennus-Yhtiöt Oy. Arbetet inleds omedelbart efter att brytningen av arbetstunneln blivit klar i november–december.

Byggplatsområdet vid Stensviksvägen utvidgas så att Stensviksvägen stängs för trafik mellan Stensviksgatan och Havsströmmen från 4.1.2016. Här byggs en ingång till metron vid Stensviksvägen. Bil- och busstrafiken styrs till en undantagsrutt enligt kartan nedan. På det stängda området finns ingen busstrafik. Busshållplatserna vid Stensviksvägen och Havsströmmen är i normalt bruk. Dessutom kommer två nya hållplatser till Havsströmmen. Leden för fotgängare och cyklister vid Stensviksvägen styrs förbi byggplatsområdet. Havsströmmen får också nya trafikljus vid övergångsstället.

Det andra byggplatsområdet finns intill den tillfälliga hundparken, där det byggs en ingång till metron vid Stensvikstorget. Arbetet inleds med jordschaktningsarbeten. Hundparken kommer att finnas på området väster om byggplatsen. Hundparken får ett permanent område i Bruksbacken sommaren 2016.

De tillfälliga trafikarrangemangen gäller under hela byggnadstiden fram till 2020.

Arbetstiderna på platsen har fastställts av Miljöcentralen
Markbyggnadsarbeten och dagschaktning
• må–fre 7–18 (om arbetet inte förorsakar störningar inomhus, även 18–22, lö 9–18)
Tunnelbrytning (injekteringsborrning, borrning, bergrensning)
• må–fre 7–18 (om arbetet inte förorsakar störningar inomhus, även 18–7)
Sprängningar i tunneln
• må–fre 7–22 och lö 9–18
Lastning och bortforsling av schaktmassor
• må–fre 7–22 samt helger 9–22
• Om det inte orsakar störningar för invånarna, även: må–fre 22–7 och under helgerna
22–9
Sprängsten transporteras till Västerleden och vidare för användning i andra byggprojekt. Transporten av schaktningsmassorna följer sprängningstiderna. Sprängningar utförs 1–3 gånger per dygn. Brytning pågår uppskattningsvis fram till slutet av 2017.

På Länsimetros uppföljningstjänst kan man se banlinjerna samt var stationer och schakterna är belägna. På tjänsten kan man även följa brytningens framskridande.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Länsimetros responsnummer, må–fre kl. 9–15, tfn 050 377 3700
Kalliorakennus-Yhtiöt Oy arbetsledare Meeri Kaartinen, meeri.kaartinen(at)kalliorakennus.fi
Byggarbetsplatsens journummer, tfn 050 342 2461

Kivenlahti työmaa