Spontningsarbeten i Mattby 28.10–4.11

Spontningen i anslutning till gatubyggandet av östra änden av Finnviksvägen pågår från onsdag 28.10.2015 i cirka en vecka framåt. Ur marken avlägsnas existerande sponter och nya sponter slås för ledningsschakt. Arbeten som eventuellt förorsakar buller utförs på vardagar mellan kl. 7 och 18.

Vi beklagar de eventuella störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:

Esa Virtanen, Lemminkäinen Infra Oy, puh. 0400 404 201