92 % av sprängningkontrakten har ingåtts

Entreprenörerna för sprängningsarbetet vid stationerna Hagalund och Ängskulla jämte metrotunnlar har valts. Nu har kontrakt tecknats för över 90 procent av sprängningsentreprenaderna.

Sprängningsentreprenaden för Hagalunds station jämte metro- och förbindelsetunnlar och ett schakt har gått till Skanska Infra Oy
Utöver Hagalunds station innefattar entreprenaden ett vändspår. Entreprenaden består bland annat av sprängningsarbetet för två cirka 1,3 kilometer långa metrotunnlar och en tunnel på cirka 400 meter för vändspåret. Värdet på entreprenaden uppgår till cirka 22 miljoner euro.

Skanska Infra utför sprängningsarbetet för den södra arbetstunneln i Hagalund. Med tanke på sprängningsarbetet är det bra att samma entreprenör utför sprängningarna för stationen och metrotunnlarna, påpekar Länsimetro Oy:s vd Matti Kokkinen.

Vid Ängskulla gick sprängningsentreprenaden till YIT Rakennus Oy

Entreprenaden innefattar sprängningsarbetet för stationen, en körtunnel, metro- och förbindelsetunnlar och två schakt. Entreprenaden består bland annat av sprängningsarbetet för två cirka 1,5 kilometer långa metrotunnlar. Värdet på entreprenaden uppgår till 21,6 miljoner euro.

I Ängskulla har man reserverat plats för den kommande metrostationen. Detaljplanearbetet för att utveckla området pågår. I den nu avtalade entreprenaden förbereder vi oss för den kommande utvecklingen av området och målet är att Ängskulla station ska bli färdig enligt samma tidsplan som de andra stationerna, konstaterar Matti Kokkinen.

För 92 procent av Västmetrons sprängningsentreprenader har kontrakt ingåtts, och en tiondel av sprängningsarbetet för bantunnlarna är klart. Tunnelsprängningarna ska vara klara 2013. De första stationsentreprenaderna inleds redan 2012 och därefter står banprojektet samt installeringen och testningen av automatmetron på tur. Västmetron ska vara färdig i slutet av 2015.

Närmare information

Västmetron, vd Matti Kokkinen, tel. 050 347 1558, matti.kokkinen@lansimetro.fi