Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 30.9.2021

Projektledaren för avsnittet Mattby–Stensvik presenterade en statusrapport för byggandet och kostnaderna med hjälp av situationsrummets uppföljningsvy. Byggarbetet fortskrider enligt den tidigare meddelade tidsplanen och kostnadskalkylen. Trafiken på avsnittet uppskattas kunna inledas under 2023. Provkörningar med arbetståg inleddes 21.6 och fortsatte med metrotåg i juli och augusti. Provkörningarna har gått enligt planerna. Testningen av gränssnittet mellan Mattby station och det nya avsnittet slutfördes med godkänt resultat i september. Testerna fortskrider enligt planerna.

Styrelsen beslutade att sammankalla en extra bolagsstämma den 15.10.2021. På agendan fanns beslut om val av nya medlemmar till Länsimetro Oy:s styrelse samt om styrelsens mötesarvoden från och med 1.8.2021.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade kostnadsrapporten och budgeten för inköpsbeslut för avsnittet Mattby–Stensvik. Byggarbetet framskrider enligt kostnadskalkylen i projektplanen. Ekonomidirektören presenterade även ett budgetförslag för driftsfasen 2022 samt en prognos för 2023–2030.

Kommunikationsdirektören presenterade en situationsrapport och planerade aktiviteter i samband med driftsättningsfasen.

Nästa styrelsemöte hålls 27.10.2021.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392